De faunatunnels zijn inmiddels allemaal geplaatst. Om de dieren naar de tunnels te leiden en te voorkomen dat ze alsnog de weg over steken, worden wildrasters geplaatst. Ons zusterbedrijf Brabant Groen zal deze werkzaamheden uitvoeren. Er worden robinia palen gebruikt en een fijnmazig dassengaas dat 20 cm diep wordt ingegraven en dan nog eens 30 cm wordt omgezet, om te voorkomen dat dieren zich een baan onder het gaas door graven. Tegen het gaas wordt een amfibieënscherm gezet, dat ook gedeeltelijk wordt ingegraven.