Riolering

De aanleg van rioleringssystemen is voor Schapers van meet af aan een kernactiviteit. We werken met gewapende en ongewapende betonbuizen en met pvc-leidingen. Afhankelijk van de situatie verwerken we ze ongefundeerd of onderheid. In al die jaren (sinds 1934) hebben we al kilometers riolering en persleidingen gerealiseerd, in uitbreidingsplannen en industrieterreinen, maar ook in bestaande bebouwingen. Dankzij onze eigen bronbemalingsploeg kunnen we ook de bemaling voor rioleringswerken en bouwputten verzorgen.

Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen en trends in ons vak op de voet en we zien dat het milieuaspect een steeds grotere rol speelt. Het terugdringen van de overstortfrequentie van rioolwater is een belangrijk speerpunt. We hebben daarom volop geïnvesteerd in kennis en kunde op het gebied van bergbezinkbassins en hebben we ons gespecialiseerd in het aanleggen van bergingskelders. Met deze milieuvriendelijke voorzieningen biedt Schapers zowel voor zakelijke partijen als voor particulieren een kwalitatief hoogwaardige oplossing voor het tijdelijke overschot aan rioolwater.