Aanleg van de Oostelijke Persleiding zijnde tracé Zuid fase 2. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het opbreken en aanbrengen van verhardingen, het verwijderen van groenvoorzieningen, het aanbrengen van leidingen inclusief gestuurde HDD boring en raketering, het toepassen van verkeersmaatregelen, verrichten van grondwerken en overige bijkomende werkzaamheden.