In week 48 t/m 51 (26 november  t/m 23 december) voeren we namens de gemeente werkzaamheden uit aan de riolering tegenover het voormalige schoolgebouw aan de Meidoornstraat. We vervangen de bestaande overstortvoorziening door een nieuwe. Deze heeft een grotere capaciteit om wateroverlast in de wijk te beperken. Ook vergroten wij een gedeelte van de hoofdriolering. En we sluiten de bestaande kolken aan op de sloot. De put met afmetingen van 3×6 meter weegt maar liefst 41.500 kilo en zal voor de nodige opvang gaan zorgen.