Voor de klimaatadaptatie is in de gemeente Dongen een beleidsplan opgesteld om 80 mm regen te bergen in riolering of fundatie. Om wateroverlast, uit het verleden, in het centrum van Dongen te beperken en verdroging van het klimaat tegen te gaan zijn er enkele maatregelen getroffen. Het klimaat veranderd met buien van hogere en langere intensiteit. In Nederland is de plicht om bij een reconstructie van de openbare ruimte hier iets aan de doen. Dit is vastgesteld in de “Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie” Zodat nederland in 2050 klimaatbestendiger en waterrobuust is ingericht.

Allereerst is er een regenwaterinfiltratie riool aangelegd om schoonregen water niet in een gemengd riool af te voeren en te moeten reinigen.

Daarnaast is er onder de rijweg een waterbergende en infiltrerende constructie ontworpen en aangebracht. Aquabase.  Het regenwater zal terplaatse gebufferd worden en kan dan infiltreren in de onderliggende zandgrond. De totale constructie is opgebouwd met 60 cm grofe kalksteenslag 8/32 mm afkomstig uit een steengroeve, Carriere Des Limites in Rochefort

Opbouw wegconstructie;

  • 5 cm onderlaag (werkvloer) steenslag 8/32.
  • Aan de zijkanten van het cunet is een wegenvilt aangebracht, TenCate Polyfelt Ts10, om het steenslag in een dicht paket te kunnen krijgen.
  • 5,5 cm waterdoorlatend geotextiel in een parallelogramvorming oppervlak. Over de gehele breedte van de rijweg. Met de naam Accorder. Deze honingraad komt in een pakket aan en word op het werk uitgetrokken vastgezet en gevuld met dezelfde steenslag 8/32 mm.
  • 20-25 cm onderlaag van steenslag 8/32 aanbrengen en verdichten.
  • Wapeningsnet TenCate Miragrid GX 40/40 voor een druk en constructieverbeterig van het aquabase pakket.
  • 30-35 cm bovenlaag van steenslag 8/32 aanbrengen en verdichten
  • Bovenzijde van steenslag afwerken, profileren, verdichten en afwalsen
  • Bovenzijde afsluiten met de zijkanten van de TenCate Polyfelt Ts10 terug te klappen en over de gehele breedte vilt Polyfelt Ts10 aan brengen.
  • Hierop kunnen trottoirbanden, straatlaag en bestrating normaal aangebracht worden.
  • De trottoirkolken zijn niet aangesloten op de riolering maar op een groene infiltratie (drainage) buis welke op de accorder ligt in de onderste 20-25 cm steenslag.