De Gemeente Breda is zeer begaan met de natuur. Vele plannen zijn reeds uitgevoerd en er liggen nog vele plannen die in de toekomst tot uitvoering zullen komen. De plannen omvatten grotendeels het samen brengen van versnipperde natuur, wat de biodiversiteit ten goede komt. Een onderdeel daarvan is de aanleg van faunatunnels.
Prachtig dat we met Schapers en Brabant Groen hier aan mee hebben mogen werken, door de aanleg van 4 faunatunnels en bijbehorend wildraster.

Een faunatunnel is een vierkante metalen buis onder de weg door waar dieren ongestoord kunnen oversteken. Ze dragen bij aan het behoud en verdere ontwikkelingen van het groene Bredase landschap. De faunatunnels Emerparklaan en Westerhagelaan verbinden de landgoederenzones Haagse Beemden met het buitengebied waaronder de Vierde Bergboezem, Markoevers en Rooskensdonk. De aanleg van de tunnels zorgt er voor dat dieren ongestoord heen en weer kunnen. Ook voor de automobilisten is het veiliger, omdat er minder wild oversteekt. De faunatunnels zijn vooral bedoeld voor dieren zoals marters, egels, konijnen en kikkers. De hele flora en fauna in en rondom deze gebieden profiteert van deze faunatunnels. Ze dragen ook bij aan de ambitie van Breda om in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te zijn.