Oostelijke persleiding tracé zuid te Oosterhout

//Oostelijke persleiding tracé zuid te Oosterhout

Oostelijke persleiding tracé zuid te Oosterhout

2018-10-05T12:39:11+00:00

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het
opbreken en aanbrengen van verhardingen, het verwijderen van groenvoorzieningen, het aanbrengen
van leidingen inclusief gestuurde HDD boring en raketering, het toepassen van verkeersmaatregelen,
verrichten van grondwerken en overige bijkomende werkzaamheden.